AI för Digital Krigföring av Niklas Hageback & Daniel Hedblom

AI för Digital Krigföring är en bok som i detalj redogör för hur vapenutvecklingen inom artificiell intelligens på avgörande sätt nu förändrar både taktiska och strategiska överväganden i militära operationer, och hur detta i en allt högre grad också påverkar icke-kombatanter, såsom företagsvärlden. AI applikationer kommer inte bara användas för sabotage och spionage i cybermiljöer men också alltmer i psykologisk krigföring då bots kan replikera mänskligt beteende allt bättre. Vad som väntar är komplexa digitala militära strategier av blixtkrigskaraktär, där olika fientligt sinnade aktörer med olika objektiv genom hybrida krigsformer och samarbeten kontinuerligt söker potentiella måltavlor för att uppnå politiska, militära och kriminella syften.

Boken kommer ut i Augusti på engelska med titeln ’AI for Digital Warfare’ och en svensk översättning är under övervägande.

Se mer information från förlaget https://www.routledge.com/AI-for-Digital-Warfare/Hageback-Hedblom/p/book/9781032048703

Se också http://www.the-virtual-mind.com/ för information om The Virtual Mind.

Published by Niklas Hageback

Niklas Hageback The Virtual Mind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: