Dödsdriften: kollektiv själv-destruktivitet av Niklas Hageback

Sigmund Freuds teori om dödsdriften har förblivit en av de mest kontroversiella inslagen i psykoanalysen, och vars betydelse var något hans lärjungar aldrig kunde enas om, och över tid föll i glömska.

På senare tid har dock intresset för dödsdriften kommit åter, då helt oförutsedda politiska omvälvningar lett till samhällskollapser, något som enligt rådande expertis aldrig borde kunnat inträffa. Dessa dramatiska händelser har djupt förbryllat den politiska- och statsvetenskapliga forskningsdoktrinen.

Dagens freds- och konfliktforskning lyckas emellertid ofta identifiera de strukturella faktorerna, social-, ekonomisk- och/eller av politisk karaktär, vilka utgör grundorsakerna till folkresningar, revolutioner och inbördeskrig, men dessa har vanligtvis existerat i årtionden, oftast ännu längre. Var dessa akademiska modeller ständigt misslyckas är att identifiera den utlösande faktorn som tänder våldsgnistan, och de symptom som föregår den. Anekdotiskt, så visar historiska händelser på att en viss kollektiv självdestruktiv känsla helt plötsligt infinner sig, där den rådande ordningen, samhällets normer och struktur, måste angripas, och förstörelselustan har helt enkelt blivit för stor och för eggande för att låta bli.

Men varför väljer både individen såsom kollektivet helt plötsligt ett att anta självdestruktivt beteende, när det står i så skarp motsättning mot vår överlevnadsinstinkt och antagandet om evigt mänskligt framskridande? En mångtusenårig gåta som berör det mänskliga psykets innersta väsen, och som ingen kunnat ge ett tillfredställande svar på. Frågor måste därför ställas; var Freud något djupt väsentligt på spåren när han utvecklade sin dödsdriftsteori?, och är denna kollektiva självdestruktivitet vi ser exempel på också i vår samtid inget annat än dödsdriften som av för oss okänd anledning aktiverats med fruktansvärda konsekvenser som följd?

Dödsdriften: kollektiv själv-destruktivitet beskriver utförligt en förklaringsmodell som tar sin grund i psykoanalysen samt socialpsykologin och använder den kontroversiella teorin om dödsdriften för att tidsmässigt förespå skeenden av politisk- och kollektiv destruktivitet som ofta i sin våldsamma brutalitet ger djupa och svårläkta sår på samhällskroppen.

En svensk översättning är på väg.

Beställ boken nu: https://histriabooks.com/product/the-death-drive/

Published by Niklas Hageback

Niklas Hageback The Virtual Mind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: