The AI Art Manifesto launched

As part of our work with enabling artificial intelligence, in its many forms, to be an enhancer for the great variety of art manifests, we are now initiating a collaboration with an artist collective to formulate and integrate our future initiatives in this exceptionally exciting field. As a starting point, we have crafted an AIContinue reading “The AI Art Manifesto launched”

AI för Digital Krigföring av Niklas Hageback & Daniel Hedblom

AI för Digital Krigföring är en bok som i detalj redogör för hur vapenutvecklingen inom artificiell intelligens på avgörande sätt nu förändrar både taktiska och strategiska överväganden i militära operationer, och hur detta i en allt högre grad också påverkar icke-kombatanter, såsom företagsvärlden. AI applikationer kommer inte bara användas för sabotage och spionage i cybermiljöerContinue reading “AI för Digital Krigföring av Niklas Hageback & Daniel Hedblom”

AI för Konst av Niklas Hageback & Daniel Hedblom

AI för Konst är en bok för var läsare som fascineras av människa-maskin interaktionen, en pågående och accelererande utveckling som för oss allt närmare teknologin, och där det nu finns en djup men berättigad oro att det kanske blir maskinerna som kommer segrande ur detta möte. Detta paradigmskifte presenteras här i dess kanske mest esoteriskaContinue reading “AI för Konst av Niklas Hageback & Daniel Hedblom”

AI för Kreativitet av Niklas Hageback

Kan artificiell intelligens någonsin bli kreativt? Den kreativa skaparkraften är mänsklighetens mest värdefulla egenskap, vilken över tid genom häpnadsväckande innovationer tagit oss från ett liv som grottmänniskor till den nutida digitala miljön. Men kreativt tänkande är lättare sagt än gjort och innovationer händer inte alls i den takt vi önskar, det är uppenbart att viContinue reading “AI för Kreativitet av Niklas Hageback”

AI for Creativity by Niklas Hageback

Every discovery contains an irrational element or a creative intuition. Karl Popper, Austro-British philosopher (1902–1994), The Logic of Scientific Discovery One of the most notable features that makes us humans a distinctly unique species is our creative capacity providing, at times, an extraordinary productivity and remarkable innovations, an ability that through quantum leap innovations hasContinue reading “AI for Creativity by Niklas Hageback”

AI for Digital Warfare by Niklas Hageback & Daniel Hedblom

With the currently unprecedented pace of technological innovations, we humans, now as always, something which history well testifies to, will eventually weaponise also these new contraptions. From where does this compulsion to constantly seek to improve our capacity for destruction come from? Is there some perverted inclination to develop arms of everything we can getContinue reading “AI for Digital Warfare by Niklas Hageback & Daniel Hedblom”

AI for Arts by Niklas Hageback & Daniel Hedblom

Expressing oneself in art appears to be an integral part of human life and cave paintings are one of the earliest known traces that remain of our ancestors. But what is art really? Why is it so important to us, as it does not seem necessary for mere survival, yet its many formats play suchContinue reading “AI for Arts by Niklas Hageback & Daniel Hedblom”

Knowing how to look is a way of inventing by Niklas Hageback

Knowing how to look is a way of inventing Integrating Korzybski’s structural differential to enhance the process of abstraction in artificial intelligence and enable computational creativity The introductory quote by the legendary Spanish painter Salvador Dali is indeed to the point, knowing how to look is a way of inventing as creativity often comes downContinue reading “Knowing how to look is a way of inventing by Niklas Hageback”