Ledarskap i den digitala tidsåldern – Renässansmänniskans återkomst av Niklas Hageback

Ledarskap i den digitala tidsåldern – Renässansmänniskans återkomst är en bok för den som söker en förståelse hur man hanterar de komplexiteter som ett digitalt ledarskap innebär. Med krav på ständig innovativ förnyelse men samtidigt en förmåga att upprätthålla den stabilitet som den löpande verksamheten kräver är en delikat balansgång, som få, om ens någon, organisationer lyckats med. Varför är det så?

Problemet åskådliggörs kanske tydligast vid digitala transformationer, där bristerna inte bara i de traditionella styrmetoderna men också agil metodik blir uppenbara. Detta undermåliga ledarskap leder till resultat som sällan uppnår förväntningarna, och levererar oftast endast halvfärdiga lösningar där de kommersiella möjligheterna sällan fullt ut kan nyttjas, och ibland inte ens identifieras. Dock är de vanligaste skäl man anger för dessa tillkortakommanden att olika tekniska plattformar inte synkroniserats, kopplingen mellan människa och maskin har ej fullt ut optimerats eller en bristande organisationsstruktur, men det verkliga skälet är mycket mera fundamentalt; ett otillräckligt ledarskap. Men den ledarskapsutbildning som förespråkas på universitet och businessutbildningar lever kvar i ett organisations-perspektiv där specialisering särskilt framhävs. Man fortsätter utbilda morgondagens ledare med gårdagens metoder. Den digitala tidsåldern påvisar nu dock obönhörligt dess många brister och vad som särskilt saknas är en holistisk insikt om alla de aspekter en digital transformation måste beaktas från, då den i grunden inte enbart är en fråga om tekniska lösningar utan berör ett företags raison d’être. Vad som istället behöves är ledare med breda generalist kunskaper och det är därför den digitala tidsåldern nu förebådar renässansmänniskans återkomst.

Boken kommer ut i Oktober med  titeln Leadership in The Digital Age – Renaissance of The Renaissance Man. Boken ges ut av Business Expert Press. En svensk översättning är under övervägande.

Published by Niklas Hageback

Niklas Hageback The Virtual Mind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: