Kinas kommande kollaps eller CCP version 3.0? av Niklas Hageback

Kinas kommande kollaps eller CCP version 3.0? av Niklas Hageback är en bok som beskriver varför det envåldshärskande Kinesiska Kommunistpartiet (CCP) nu återigen har nått ett kritiskt vägval som kommer att avgöra om det står inför en snar kollaps som drar landet med sig eller genom att radikalt förändra riktning kan fortsatt behålla makten över Kina. Partiet har stått inför liknande ödesdigra val, då man i slutet på 1980-talet skickligt omvandlade sig till ett slags CCP version 2.0, genom att överge kommunismen och dess katastrofala ekonomiska politik och istället introducerade ett statskontrollerat marknadssystem, vilket blivit en stor framgång. Men den ekonomiska motorn har börjat hacka, landet är ovanligt hårt belånat för sin ekonomiska mognadsgrad, tillväxttalen ifrågasätts som rena Potemkinkulisser, man har sedan länge fått överge planerna på att inrätta en välfärdsstat, Kina har helt enkelt inte råd, och har en snabbt åldrande och döende befolkning med endast 14 miljoner barn födda förra året. Dock är deras största problem av psykologisk snarare än ekonomisk natur, något som tydliggörs när Kina nu försöker att digitalt transformera sin ekonomi, vilket drivs av innovativ förmåga. Men innovation bygger på kreativitet vilken kräver fritt och oberoende kritiskt tänkande, och i kreativitetens kärna ligger dess oförutsägbarhet, man vet aldrig vilka uttryck den kan ta, något alla auktoritära regimer fruktar, då det i slutändan oftast vänds emot dem och deras orättfärdiga förtryckarmetoder. Detta är en insikt som bekymrar CCP mycket, där politisk kreativitet, och också konstnärlig kreativitet, har uttryckligt förbjudits och bestraffas hårt. Man kräver konformitet från befolkningen, något som tar sin start i skolsystemet, där fokus ligger på likriktande av politiska åsikter men också tankar och tankesätt, och häri ligger deras dilemma, kreativitet eller konformitet? CCP är ett politiskt parti som är i ett stort behov av självrannsakan men dess föråldrade struktur och personkult av Xi Jinping förhindrar detta, så den trängande frågan kvarstår, kommer de återigen att lyckas drastiskt förnya sig, denna gång till en version 3.0, eller är sammanbrottet oundvikligt?

Förbeställ boken nu, kommer ut den 15 September av Gaudium.

En svensk översättning är på gång.

Published by Niklas Hageback

Niklas Hageback The Virtual Mind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: