Blitzkrieg i den digitala tidsåldern – Militariserad AI – av Niklas Hageback & Daniel Hedblom

Blitzkrieg i den digitala tidsåldern – Militariserad AI – är en bok som beskriver hur den snabba tekniska utvecklingen inom framförallt artificiell intelligence, vilket också appliceras militärt, nu håller på att förändra krigföringen på sätt vi ännu inte har en full överblick över. Boken innehåller en beskrivning av hur den militära strategin utvecklats sedan Clausewitz dagar, vars verk ännu läses, och har inspirerat senare tiders strategiska beaktanden, som exempelvis Blitzkrieg doktrinen som byggde på överraskning och snabbhet snarare än överlägsen vapenmakt. Och det är intressant att notera att hur i Clausewitz anda, det är inte vapenkapaciteten som är avgörande för utgången av konflikter, t ex så har kärnvapen blivit politiskt omöjliga att använda, istället så har användandet av icke-militära medel ökat kraftigt Många av dessa metoder faller under konceptet psykologisk krigföring vars målsättning är att genom främst psykologiska metoder övertyga en fiende om att motstånd är lönlöst. Framstegen inom artificiell intelligence har skapat intressanta möjligheter inom detta område, bl a för att de närmat sig mänskligt beteende, och kan numera i en ökad grad inkluderas i hybrida krigsföringsstrategier.

Hur krig i praktiken definieras och utkämpas har förändrats signifikant över tid, förr var det oftast en konflikt mellan stater och reglerades därvid. Numera har sådana konflikter blivit relativt sällsynta, istället förekommer proxykrig, gråzonskonflikter, samt svårdefinierade våldshandlingar som faller någonstans mellan kriminalitet och vad vi traditionellt definierat som krig, där distinktionerna mellan krig-fred och vän-fiende har blivit allt otydligare. Hur skall man agera om en fiende man inte ens vet om man har utan förvarning och försåtligt påbörjar vad som de facto är krigshandlingar? Detta är situationer som över tid blivit allt vanligare, framförallt inom näringslivet. Fråga vilken företagsledning som helst, i vilken bransch som helst, i vilket land som helst, och cyberattacker och desinformations kampanjer toppar deras lista över risker som orsakat dem många sömnlösa nätter. Den snabba digitala utvecklingen, som dessutom tycks accelerera, har nu tagit oss till okänt territorium, hur kan vi försvara oss emot en osynlig och okänd fiende som dessutom har fördel när det gäller val av attack samt tidpunkt? Detta är något som snabbt kan underminera, t o m ruinera, ett annars välmående företag. Detta för oss till denna boks syfte, hur militariseringen av artificiell intelligence håller på att förändra krigföringen både tekniskt men också strategiskt och hur detta nu påverkar samhälle och näringsliv.

Boken är indelad i fem kapitel;

Chapter 1) Principles of Warfare; Clausewitz and beyond

Chapter 2) Welcome to The Murky World of PsyOps

Chapter 3) What is Digital Warfare?

Chapter 4) Weaponising AI

Chapter 5) Blitzkrieg in The Digital Age

Boken kommer ut i slutet av året med  titeln A Blitzkrieg Approach To Digitala Warfare – Weaponising Artificial IntelligenceBoken ges ut av Business Expert Press. En svensk översättning är under övervägande.

Published by Niklas Hageback

Niklas Hageback The Virtual Mind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: